Biografie

Geboren in Enschede (1954) komt Gerrit met zijn Twentse vader en Friese moeder als 13-jarige jongen in 1967 naar Friesland. Het platteland ervaart hij als een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hij woont al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in een grote oude boerderij bij het dorpje Nes, nabij de Waddenzee.

Gerrit Breteler al op jonge leeftijd voelt hij zich aangetrokken tot de beeldende kunst en ontvangt hij zijn opleiding aan de kunst-academie “Vredeman de Vries” in Leeuwarden. Hij ontwikkelt zich tot een veelzijdig kunstenaar.

Gerrit Breteler foto Allegonda Sienema
foto Allegonda Sienema

In de schilderkunst gaat zijn belangstelling vooral uit naar de traditionele stijl, waarin het ambacht een essentieel onderdeel is van de kunst. In de jaren 70/80, gedurende zijn ontwikkeling, bevindt de waardering voor het traditionele ambacht binnen de kunst-opleidingen zich op een dieptepunt en is Gerrit genoodzaakt zijn kennis te vergaren in musea en bij gelijkgestemde kunstschilders. Het hedendaagse werk van Gerrit kenmerkt zich door passie en vakmanschap. Zijn grote scheppingsdrang beperkt zich niet alleen tot het schilderen, hij uit zich ook graag in muziek, zang, gedichten en het schrijven van toneelstukken.

Met de mede door hem in 1994 opgerichte muziekgroep “Fling” treedt hij tot 2002 op als vertolker van vooral Ierse volksmuziek. Friese teksten genieten thans zijn voorkeur. Zijn cd ‘Lit ús dêrom drinke’ is een groot sukses gebleken. Gerrit Breteler is een veelgevraagd zanger en verteller in theaters, kerken en bij bijzondere gelegenheden.

Oer de seedyk
Oer de seedyk

Hoewel geen geboren Fries, beheerst Gerrit de Friese taal perfect. Zijn zorg om de teloorgang van het Friese platte-land is een wederkerend thema in zijn werk. Hij toont zich erg strijdbaar wanneer politieke systemen in de landbouw tot catastrofes leiden of wanneer het landschap wordt aangetast.

Oer de seedyk

Drie avonden achtereen, van 12 t/m 14 juni 2008, werd aan de waddenkant van de zeedijk in Moddergat het theaterspektakel Oer de Seedyk opgevoerd. Vlakbij museum Fiskershuske en het monument op de dijk voor de 83 slachtoffers van de zeeramp van Moddergat in 1883 werd het Requiem een groot succes.