Geboren in Enschede (1954) komt Gerrit met zijn Twentse vader en Friese moeder als 13-jarige jongen in 1967 naar Friesland. Het platteland ervaart hij als een onuitputtelijke bron van inspiratie. Hij woont al jaren met zijn vrouw en twee kinderen in een grote oude boerderij bij het dorpje Nes, nabij de Waddenzee.

Gerrit Breteler al op jonge leeftijd voelt hij zich aangetrokken tot de beeldende kunst en ontvangt hij zijn opleiding aan de kunst-academie “Vredeman de Vries” in Leeuwarden. Hij ontwikkelt zich tot een veelzijdig kunstenaar.

Gerrit Breteler
Gerrit Breteler

In de schilderkunst gaat zijn belangstelling vooral uit naar de traditionele stijl, waarin het ambacht een essentieel onderdeel is van de kunst. In de jaren 70/80, gedurende zijn ontwikkeling, bevindt de waardering voor het traditionele ambacht binnen de kunst-opleidingen zich op een dieptepunt en is Gerrit genoodzaakt zijn kennis te vergaren in musea en bij gelijkgestemde kunstschilders. Het hedendaagse werk van Gerrit kenmerkt zich door passie en vakmanschap. Zijn grote scheppingsdrang beperkt zich niet alleen tot het schilderen, hij uit zich ook graag in muziek, zang, gedichten en het schrijven van toneelstukken.

Met de mede door hem in 1994 opgerichte muziekgroep “Fling” treedt hij tot 2002 op als vertolker van vooral Ierse volksmuziek. Friese teksten genieten thans zijn voorkeur. Zijn cd ‘Lit ús dêrom drinke’ is een groot sukses gebleken. Gerrit Breteler is een veelgevraagd zanger en verteller in theaters, kerken en bij bijzondere gelegenheden.

Oer de seedyk
Oer de seedyk

Hoewel geen geboren Fries, beheerst Gerrit de Friese taal perfect. Zijn zorg om de teloorgang van het Friese platte-land is een wederkerend thema in zijn werk. Hij toont zich erg strijdbaar wanneer politieke systemen in de landbouw tot catastrofes leiden of wanneer het landschap wordt aangetast.

Oer de seedyk

Drie avonden achtereen, van 12 t/m 14 juni 2008, werd aan de waddenkant van de zeedijk in Moddergat het theaterspektakel Oer de Seedyk opgevoerd. Vlakbij museum Fiskershuske en het monument op de dijk voor de 83 slachtoffers van de zeeramp van Moddergat in 1883 werd het Requiem een groot succes.

Sluit Menu

Grootse BACH-dag in Grou, beleef het – doe mee en geniet

Op zaterdag 29 september 2018 organiseert de Sint Piter concertcommissie een uniek muzikaal evenement in Grou: de BACH dag. Op verschillende locaties in Grou kunnen mensen kennis maken met de wonderschone muziek van J.S. Bach. Niet alleen in kerkgebouwen, maar ook op meer onverwachtse locaties.

Bach gespeeld en gezongen door (lokale) professionele musici, koren, leerlingen en ensembles. We openen de dag om 13.00 uur met een Bachconcert door het professionele ensemble HetConsort3.0 in de Sint Piterkerk te Grou. Tussen 14.00 en 17.00 uur wordt elke 20 minuten simultaan een concert gegeven op meerdere locaties in Grou. In kerken, de oude pastorie, op het Halbertsmaplein, bij T&J in de woonkamer, in B&B de Thuiskamer, in café d’Oude Oost en zelfs op een heus schip dat daarvoor de haven van Grou aandoet. Hiervoor hebben we professionele musici uitgenodigd waaronder twee pianisten, een harpist, een accordeonist, een organist, vier trompettisten en een gitarist. Ook speelt er een accordeonensemble en zingt het Mingd Koar Grou werken van Bach onder begeleiding van een organist . Als klap op de vuurpijl is ook Gerrit Breteler bereid gevonden om mee te doen aan dit grootse BACH-evenement. Zijn favoriete componist is J.S. Bach, iets wat terug te vinden is in de teksten van zijn liederen en de muziek.

Daarnaast is er in de Doopsgezinde Kerk de Fermanje een open podium: hier kan een ieder die dat wil – leerling, professional, solist, ensemble, jong of oud – iets voordragen van Bach. Deelnemen aan het open podium kan door je aan te melden via sintpiterconcerten@gmail.com.

Tussen 17.00 en 19.30 uur hebben bezoekers alle gelegenheid om te genieten van een hapje of drankje bij de plaatselijke horecagelegenheden. Meerdere horecagelegenheden serveren de BACH-HAP als diner en ook de overige plaatselijke ondernemers is gevraagd op enigerlei wijze aandacht te besteden aan deze dag.

Om 19.30 uur sluiten we af met een spectaculair slotconcert: Bach’s Kaffeekantate met een uitgebreid professioneel ensemble en de solisten Agnes van der Laar (sopraan), Roele Kok (bas) en Maarten Romkes (tenor). Een mini komische opera die zich afspeelt in de kroeg waarin een vader zijn dochter berispt omdat zij koffie drinkt. Vrouwen dienen immers thee te drinken ! Een prachtige afsluiting van een waar muziekfestijn.

U kunt daarbij zijn ! Voor € 15 koopt u een passe-partout en krijgt u de gehele dag toegang tot alle optredens inclusief het openings- en slotconcert. Op zaterdag 29 september is het mogelijk om vanaf 12.00 uur kaarten te kopen bij de Treemter in Grou. Meer informatie of voor het reserveren van kaarten kunt u terecht op sintpiterconcerten@gmail.com of op onze website sintpiterconcerten.nl

Er zijn geen naderende evenementen.